Nedir.Org *
Sponsorlu Bağlantılar
EmreCan231

Bilanço Esası Nedir

Sponsorlu Bağlantılar

Resim Ekle Dosya Ekle Video Ekle Soru Sor Bilgi Ekle
2017 Yılı Defter Tutma ve Sınıf Değiştirme
2017 Yılı İşletme Hesabı Esası ve Bilanço Esasına Göre Defter Tutma ve Sınıf Değiştirme Hadleri

ÖZET :
2017 yılında mükelleflerin Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre işletme hesabı esası ve bilanço esasına göre sınıf değiştirmede dikkate almaları gereken hadler.


2018 Yılı VUK ve Türk Ticaret Kanununa Göre Tutulacak Defterler ve Tasdik Durumları


213 Sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 176’ncı maddesinde tüccarlar defter tutma bakımından ikiye ayrılmış;
I’nci Sınıf Tüccarların Bilanço Esasına göre,
II’nci Sınıf Tüccarların ise İşletme Hesabı Esasına göre defter tutacakları belirtilmiştir.
Kimlerin I’inci Sınıf Tüccar, kimlerin ise II’nci Sınıf Tüccar sayılacağı, sınıfların tespitine ilişkin hadler ve sınıflar arasındaki geçişe ilişkin düzenlemelere, VUK’nın 177-181’inci maddeleri arasında yer verilmiştir.

Madde No
Konusu
2014 Yılında Uygulanan Miktar (TL)
2015 Yılında Uygulanan Miktar (TL)
2016 Yılında Uygulanan Miktar (TL)

MADDE 177-
Bilanço esasına göre defter tutma hadleri
 
Alış tutarı
150.000
160.000
168.000

Satış tutarı
200.000
220.000
230.000

2- Yıllık gayrisafi iş hasılatı
80.000
88.000
90.000
3- İş hasılatının beş katı ile yıllık satış tutarının toplamı
150.000
160.000
168.000

Vergi Usul Kanunu’nun düzenlemeleri ve ilgili tebliğlerde açıklanan tutarlar dikkate alınmak suretiyle 2017 yılında I’nci ve II’nci sınıf tüccarların sınıf değiştirmede dikkate almaları gereken hadlere ilişkin olarak aşağıdaki tablolar düzenlenmiştir.

Not: Devamı için dosya içerik bölümündeki sunuyu indirebilirsiniz.


Bilanço Esası Resimleri

Bilanço Esası Sunumları

 • 2
  Önizleme: 9 ay önce

  Bu sunuma açıklama eklenmemiş.

  (Göster / Gizle) Sunum İçeriği: Düz metin (text) olarak..
  Pdf içeriği şu an görüntülenemiyor. İndir butonuna basıp indiriniz.

Bilanço Esası Soru & Cevap

Bu yazı hakkında ilk soru soran sen ol..

Bilanço Esası Ek Bilgileri

 • 1
  9 ay önce

  Bilanço: İşletmenin belli bir tarihteki varlıklarını ve bu varlıkların sağlandığı kaynaklarını gösteren mali bir tablodur.
  Bilanço muhasebe sisteminde en çok ve en sık kullanılan temel mali tablolardan biridir.
  Bilanço konusunda bilanço, bilançonun özellikleri, bilançonun yapısı, bilançonun düzenlenmesi, bilanço da yer alan hesaplar, bilanço örnekleri, bilanço düzenlenmesinin çözümlü örnekleri, hazır bilanço gibi konular yer almaktadır.
  BİLANÇO


  1. Bilançonun Tanımı: Bilanço, işletmenin belli bir tarihteki varlıklarını ve bu varlıkların sağlandığı kaynaklarını gösteren mali bir tablodur. Bilanço muhasebe sisteminin en önemli tablolarından biridir. Bilanço işletmeler açısından son derece fayda sağlamaktadır. Bilançonun biçiminde dört bölüm bulunmaktadır.

  - Bilanço başlığı
  - Aktif tarafı
  - Pasif tarafı
  - Bilanço dipnotları
  Bilanço Başlığı: Bilanço başlığında mutlaka bulunması gereken üç önemli unsur vardır. Bunlar; işletmenin adı veya ünvanı, bilanço kelimesi ve bilanço tarihi.   
  Aktif: Bilançonun sol tarafında, işletmenin varlıklarını (mevcutlarını ve alacaklarını) gösteren kısımdır.
  Pasif: Bilançonun sağ tarafında, işletmenin kaynaklarını (sermayesini ve borçlarını) gösteren kısımdır.
  Bilanço Dipnotları: Bilanço dipnotları ise bilançonun daha iyi anlaşılabilmesi ve yorumlanabilmesi için gerekli açıklamaların yazıldığı bölümdür.
  Bilanço, sunuş biçimine göre iki değişik şekilde kullanılabilir. Bunlar hesap tipi bilanço ve rapor tipi bilançodur.
  Hesap tipi bilanço örneği:

  AKTİF
  .................İŞLETMESİ .............TARİHLİ BİLANÇOSU
  PASİF   
  VARLIKLAR


   
  KAYNAKLAR  AKTİF TOPLAM
   
  PASİF TOPLAM
        AKTİF
  .................İŞLETMESİ .............TARİHLİ BİLANÇOSU
  PASİF
  I. DÖNEN VARLIKLAR
   
  II. DURAN VARLIKLAR 
     III. KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR
   
  IV. UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR
   
  V. ÖZ KAYNAKLAR 

  AKTİF TOPLAM
   
  PASİF TOPLAM
     Ayrıntılı bilanço örneği >>>>>

  Rapor tipi bilanço örneği:  ..........İŞLETMESİ......TARİHLİ BİLANÇOSU
  2007
  2008
  2009  AKTİF
  I.DÖNEN VARLIKLAR  
  A-Hazır Değerler
  B-Menkul Kıymetler
  C-Ticari Alacaklar
  D-Diğer Alacaklar
  E-Stoklar
  F-Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Maliyetleri
  G-Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları
  H-Diğer Dönen Varlıklar
  Dönen Varlıklar Toplamı
  II-DURAN VARLIKLAR
  A-Ticari Alacaklar
  B-Diğer Alacaklar
  C-Mali Duran Varlıklar
  D-Maddi Duran Varlıklar
  E-Maddi Olmayan Duran Varlıklar
  F-Özel Tükenmeye Tabi Varlıklar
  G-Gelecek Yıllara Ait Giderler ve GelirTahakkukları
  H-Diğer Duran Varlıklar
  Duran Varlıklar Toplamı
  AKTİF TOPLAMI
  PASİF
  I-KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR
  A-Mali Borçlar
  B-Ticari Borçlar
  C-Diğer Borçlar
  D-Alınan Avanslar
  E-Ödenecek Vergi ve Yükümlülükler
  F- Borç ve Gider Karşılıkları
  G-Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları
  H-Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar
  Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar Toplamı
  II-UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR
  A-Mali Borçlar
  B-Ticari Borçlar
  C-Diğer Borçlar
  D-Alınan Avanslar
  E-Borç ve Gider Karşılıkları
  F-Gelecek Yıllara Ait Gelir ve Gider Kaynakları
  G-Diğer Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar
  Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar Toplamı
  III-ÖZ KAYNAKLAR
  A-Ödenmiş Sermaye
  B-Sermaye Yedekleri
  C-Kâr Yedekleri
  D-Geçmiş Yıl Kârları
  E-Dönem Net Kârı
  F-Geçmiş Yıl Zararları
  Öz kaynaklar Toplamı
  PASİF TOPLAMI

   
   
   
  1.1. Bilanço İlkeleri:

  1.1.1. Bilançonun Varlıklarının İlkeleri:
  - İşletmenin bir yıl içinde paraya dönüşebilecek değerleri dönen varlık, bir yıldan uzun sürede paraya çevrilecek değerler duran varlıklar grubunda yer alır.
  - Vadesi bir yılın altına düşen duran varlıklar dönen varlık grubuna aktarılır.
  - Değeri düşen varlıklara karşılık ayrılır.
  - Vadeli alacaklar bilânço günündeki değerine indirgenmelidir.
  - Birikmiş amortismanlar bilânçoda gösterilmelidir.
  - Alacaklar özelliklerine göre ayrılmalıdır.
  - Kesin olmayan alacaklar için tahakkuk yapılmamalıdır.
  1.1.2. Bilançonun Kaynaklarının İlkeleri:
  - Kısa ve uzun vade ayırımında bir yıl ölçüt alınmalıdır.
  - Vadesi bir yılın altına düşen borçlar kısa vadeli yabancı kaynaklara aktarılmalıdır.
  - Tüm borçlar gösterilmelidir.
  - Vadeli borçlar bilânço günündeki değerine indirgenmelidir.
  - Borçlar özelliklerine göre ayrılmalıdır.
  1.1.3. Bilançonun Özkaynaklarının İlkeleri:
  - Özkaynakların işletme sahip ve ortaklarının haklarını göstermesi gerekir.
  - Sermaye payları özelliklerine göre gösterilmelidir.
  - Azalan özkaynak belirtilmelidir.
  - Özkaynak net gösterilmelidir.
  - Zarar özkaynaklardan indirilmelidir.
  - Sermaye yedekleri gelir olarak gelir tablosuna alınmamalıdır.
  2.2. Kaynaklar: Kaynak, işletme ihtiyaçlarını karşılamak üzere mal ve hizmet üretmek için gerekli olan ve varlıkların sağlandığı yerleri gösteren gruba kaynak denir. Kaynak hesapları kısa vadeli yabancı kaynaklar, uzun vadeli yabancı kaynaklar ve özkaynaklar olmak üzere üçe ayrılır. Varlıklar iki kaynaktan elde edilebilir, bunlardan biri sermaye diğeri de borçlardır.
  2.2.1. Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar: Bir yıl ya da daha kısa süre içinde ödenmesi gereken borçların bulunduğu hesap grubudur.
  2.2.2. Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar: Bir yıldan daha uzun sürede ödenecek borçların bulunduğu hesap grubudur.
  2.2.3. Özkaynaklar: İşletme sahip ve ortaklarının işletmeye koydukları sermaye ve benzeri kaynakların bulunduğu hesap grubudur.  AKTİF
  .................İŞLETMESİ .............TARİHLİ BİLANÇOSU
  PASİF
  I. DÖNEN VARLIKLAR
   
  II. DURAN VARLIKLAR 
     III. KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR
   
  IV. UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR
   
  V. ÖZ KAYNAKLAR 

  AKTİF TOPLAM
   
  PASİF TOPLAM
   
  3. Bilançonun Temel Denkliği: 
  Bilançoda yer alan bütün varlıkların mutlaka bir kaynağı olmak zorundadır. Çünkü bir varlık alabilmeniz için elinizde bir kaynak olmalıdır. Bu kaynak kendi sermayeniz olabilir veya yoksa borç olabilir. Ne kadar kaynak bulabilirseniz o kadar varlık sahibi olabilirsiniz. Örneğin 10.000 TL semayeniz var ise en fazla 10.000 TL lik bir varlık alabilirsiniz, veya daha azını alarak kalanı hazır değerlerde tutabilirsiniz. Bu nedenle varlık ve kaynak toplamları mutlaka birbirine eşit olmalıdır. Buna bilanço temel denkliği denmektedir ve bilançonun temel denkliği hiçbir zaman ve hiçbir şekilde bozulamaz.
  bilançonun temel denkliği şu şekilde ifade edilebilir:

  VARLIKLAR = KAYNAKLAR
  AKTİF = PASİF
  Dönen Varlıklar + Duran Varlıklar = Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar + Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar + Özkaynaklar

  Bilançonun temel denkşiğinden faydalanılarak işletmenin sermayesi hesaplanabilir.

  Sermaye = Varlıklar - (Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar + Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar)

  Bilançonun temel denkşiğinden faydalanılarak işletmenin sadece sermayesi değil diğer hesap grupları da hesaplanabilir.
  Örnek: HG işletmesinin 01.01.2009 tarihinde varlık ve kaynak toplamları aşağıdaki şekildedir:

  Dönen Varlıklar............................................20.000 TL
  Duran Varlıklar............................................25.000 TL
  Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar...................10.000 TL
  Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar..................15.000 TL

  İşletmenin sermayesini bilançonun temel denkliğine göre hem formülle bulalum hem de bilanço üzerinde gösterelim:

  Sermaye = Varlıklar - (Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar + Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar)
  Sermaye = (20.000 + 25.000) - (10.000 + 15.000)
  Sermaye = 45.000 - 25.000
  Sermaye = 20.000  AKTİF
  HG İŞLETMESİ 01.01.2009 TARİHLİ BİLANÇOSU
  PASİF
  I. DÖNEN VARLIKLAR..............................................20.000
   
  II. DURAN VARLIKLAR.............................................25.000
     III. KISA VADELİ YABANCI KAYNAK.........10.000
   
  IV. UZUN VADELİ YABANCI KAYNAK.........15.000
   
  V. ÖZ KAYNAKLAR.............................................20.000

  AKTİF TOPLAM
  45.000
  PASİF TOPLAM
  45.000
  Bilançonun aktif toplamı ve pasif toplamı her zaman eşit olmak zorunda olduğundan sermaye 20.000 TL olarak hesaplanır.
  İşletme faaliyetlerine devam ederken yaptığı işlemler nedeniyle varlık ve kaynaklarında sürekli değişimler meydana gelir. Değişimlere neden olan bu işlemlere muhasebe işlemleri denir. Ancak yapılan tüm işlemler, varlık ve kaynak değişimleri bilanço temel denkliğini hiçbir zaman bozamaz. Eğer eşitlik bozuluyorsa muhasebe işlemlerinde bir hata yapılmış demektir.
  Örnek: HG işletmesinin 01.01.2009 tarihinde varlık ve kaynak toplamları aşağıdaki şekildedir:

  Dönen Varlıklar............................................40.000 TL
  Duran Varlıklar............................................45.000 TL
  Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar...................20.000 TL
  Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar..................35.000 TL

  İşletmenin sermayesini bilançonun temel denkliğine göre hem formülle bulalum hem de bilanço üzerinde gösterelim:

  Sermaye = Varlıklar - (Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar + Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar)
  Sermaye = (40.000 + 45.000) - (20.000 + 35.000)
  Sermaye = 85.000 - 55.000
  Sermaye = 30.000

  AKTİF
  HG İŞLETMESİ 01.01.2009 TARİHLİ BİLANÇOSU
  PASİF
  I. DÖNEN VARLIKLAR..............................................40.000
   
  II. DURAN VARLIKLAR.............................................45.000
     III. KISA VADELİ YABANCI KAYNAK.........20.000
   
  IV. UZUN VADELİ YABANCI KAYNAK........35.000
   
  V. ÖZ KAYNAKLAR.............................................30.000

  AKTİF TOPLAM
  85.000
  PASİF TOPLAM
  85.000
  Örneğin Devamı: HG işletmesi 10.01.2009 tarihinde 5.000 TL tutarında uzun vadeli borcu nakit olarak almıştır. Buna göre yeni bilanço aşağıdaki gibi düzenlenir:
  Yeni Bilanço:  AKTİF
  HG İŞLETMESİ 10.01.2009 TARİHLİ BİLANÇOSU
  PASİF
  I. DÖNEN VARLIKLAR.............................................45.000
   
  II. DURAN VARLIKLAR.............................................45.000
     III. KISA VADELİ YABANCI KAYNAK.........20.000
   
  IV. UZUN VADELİ YABANCI KAYNAK........40.000
   
  V. ÖZ KAYNAKLAR..............................................30.000

  AKTİF TOPLAM
  90.000
  PASİF TOPLAM
  90.000  İşletme 5.000 TL tutarında uzun vadeli borc aldığından uzun vadeli yabancı kaynakları 5.000 TL artmıştır. Aynı zamanda aldığı borcu kasasına koyarak dönen varlıkları da artmıştır. Böylece bilançonun temel eşitliği bozulmamıştır
   
  2. Bilançonun Yapısı: Bilanço varlık ve kaynak olmak üzere iki ana bölümden oluşur. Bilançoda her varlığın mutlaka bir kaynağı vardır. Varlık ve kaynak toplamları mutlaka birbirine eşit olmalıdır. Buna bilanço temel denkliği denir.
  2.1. Varlıklar: Varlık, işletmenin sahip olduğu, bilançonun aktifinde yer alan ve para ile ifade edilebilen değerlere varlık denir. Varlık hesapları dönen varlıklar ve duran varlıklar olmak üzere ikiye ayrılır.
  2.1.1. Dönen Varlıklar: İşletmenin faaliyeti dönemi içinde yer alan ve sağladığı yarar o dönem içinde sona eren varlıklardır. Dönen varlıklar grubunda bir yıl veya daha kısa süre içinde paraya çevrilebilecek değerler yer alır.
  2.1.2. Duran Varlıklar: Satılmak amacıyla alınmayan, faaliyet dönemi içinde birden fazla dönem kullanılabilen ve sağladığı yarar birden fazla döneme yayılan varlıklar.


  BİLANÇONUN DÜZENLENMESİ
  4. Bilançonun Düzenlenmesi: Muhasebe sisteminde olduğu gibi bilançonun düzenlenmesinde de belirli bir sistem ve mantık vardır. Bilanço düzenlenirken önemli olan 5 tane ana hesap grubunu bilmektir. Bilançodaki hesap gruplarının numarası ve sırası bilançoyu düzenlerken önemlidir. Tek düzen hesap planındaki hesapların hepsi bilançoya yazılmaz. Bilançoya yazılacak hesaplar 1, 2, 3, 4 ve 5 ile başlayan hesaplardan oluşmaktadır.
  Hesap planında, 1 ile başlayan hesaplar 1.Dönen Varlıklar grubuna yazılır.
  Hesap planında, 2 ile başlayan hesaplar 2.Duran Varlıklar grubuna yazılır.
  Hesap planında, 3 ile başlayan hesaplar 3.Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar grubuna yazılır.
  Hesap planında, 4 ile başlayan hesaplar 4.Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar grubuna yazılır.
  Hesap planında, 5 ile başlayan hesaplar 5.Öz Kaynaklar grubuna yazılır.
  Yukarıda yazdığımız gibi temel mantık, bir hesabın kodu hangi rakamla başlıyorsa aynı rakamdaki hesap grubuna yazılarak kayıt edilir. Örneğin:  AKTİF
  .................İŞLETMESİ .............TARİHLİ BİLANÇOSU
  PASİF
  I. DÖNEN VARLIKLAR 
  100 Kasa Hesabı
  101 Alıan Çekler Hesabı
  153 Ticari Mallar Hesabı
  191 İndirilecek KDV Hesabı
  II. DURAN VARLIKLAR 
  252 Binalar Hesabı
  255 Demirbaşlar Hesabı
     III. KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 
  300 Banka Kredileri Hesabı
  321 Borç Senetleri Hesabı
  IV. UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 
  400 Banka Kredileri Hesabı
  420 Satıcılar Hesabı
  V. ÖZ KAYNAKLAR 
  500 Sermaye Hesabı
  501 Ödenmemiş Sermaye Hesabı

  AKTİF TOPLAM
   
  PASİF TOPLAM
   
  Örnek:
   HG işletmesinin 01.01.2009 tarihinde aşağıdaki hesaplarını bilançoya yerleştirelim ve sermayeyi bulalım:

  100 Kasa Hesabı............................................2.000 TL
  102 Bankalar Hesabı.....................................5.000 TL
  153 Ticari Mallar Hesabı............................1.000 TL
  255 Demirbaşlar Hesabı..............................6.000 TL
  321 Borç Senetleri Hesabı..........................4.000 TL
  400 Banka Kredileri Hesabı........................3.000 TL
  421 Borç Senetleri Hesabı..........................5.000 TL

  İşletmenin sermayesini bularak hesapları bilançoda gösterelim:  AKTİF
  HG İŞLETMESİ 01.01.2009 TARİHLİ BİLANÇOSU
  PASİF
  I. DÖNEN VARLIKLAR................................................8.000
  100 Kasa Hesabı.......................2.000
  102 Bankalar Hesabı...............5.000
  153 Ticari Mallar Hesabı.......1.000
  II. DURAN VARLIKLAR...............................................6.000
  255 Demirbaşlar Hesabı........6.000
     III. KISA VADELİ YABANCI KAYNAK...........4.000 
  321 Borç Senetleri Hesabı......4.000
  IV. UZUN VADELİ YABANCI KAYNAK...........8.000
  400 Banka Kredileri Hesabı.....3.000
  421 Borç Senetleri Hesabı.......5.000
  V. ÖZ KAYNAKLAR.................................................2.000
  500 Sermaye Hesabı...................2.000

  AKTİF TOPLAM
  14.000
  PASİF TOPLAM
  14.000  Örneğin Devamı: HG işletmesi 05.01.2009 tarihinde 13.000 TL tutarındaki bir taşıtı kısa vadeli banka kredisi ile alıyor. Buna göre yeni bilanço aşağıdaki gibi düzenlenir:
  Yeni bilanço:
  AKTİF
  HG İŞLETMESİ 05.01.2009 TARİHLİ BİLANÇOSU
  PASİF
  I. DÖNEN VARLIKLAR................................................8.000
  100 Kasa Hesabı.......................2.000
  102 Bankalar Hesabı...............5.000
  153 Ticari Mallar Hesabı.......1.000
  II. DURAN VARLIKLAR..............................................19.000
  254 Taşıtlar Hesabı..............13.000
  255 Demirbaşlar Hesabı........6.000


     III. KISA VADELİ YABANCI KAYNAK.........17.000 
  300 Banka Kredileri.................13.000
  321 Borç Senetleri Hesabı......4.000
  IV. UZUN VADELİ YABANCI KAYNAK...........8.000
  400 Banka Kredileri Hesabı.....3.000
  421 Borç Senetleri Hesabı.......5.000
  V. ÖZ KAYNAKLAR.................................................2.000
  500 Sermaye Hesabı..................2.000

  AKTİF TOPLAM
  27.000
  PASİF TOPLAM
  27.000  Görüldüğü gibi işletme yeni bir taşıt aldığından taşıtlar hesabı duran varlıklara eklendi. Taşıt için kullandığı kaynak ta kısa vadeli banka kredisi olduğundan, banka kredileri hesabı kısa vadeli yabnacı kaynaklara eklendi. Böylece bilançonun temel eşitliği bozulmamıştır.
  4.1. Açılış Bilançosu Düzenlenmesi: İşletme kurulduğu zaman sahip olduğu varlıkları ve bunların sağlandığı kaynakları ve işletme sermayesini gösteren bilançoya açılış bilançosu denir. İşletmenin açılışında kullanılan hesaplar bilançoya yerleştirilerek açılış bilançosu düzenlenir.
  Örnek: HG işletmesi 01.01.2009 tarihinde aşağıdaki varlık ve kaynak hesapları ile kuruluyor. İşletmenin açılış bilançosunu düzenleyerek sermayeyi bulunuz.

  100 Kasa Hesabı.............................................4.000 TL
  102 Bankalar Hesabı.....................................7.000 TL
  121 Alacak Senetleri.....................................6.000 TL
  153 Ticari Mallar Hesabı.............................8.000 TL
  255 Demirbaşlar Hesabı..............................5.000 TL
  321 Borç Senetleri Hesabı..........................9.000 TL
  400 Banka Kredileri Hesabı.......................13.000 TL
  421 Borç Senetleri Hesabı...........................5.000 TL

  Cevap: İşletmenin açılış bilançosunu düzenleyerek sermayeyi bulalım  AKTİF
  HG İŞLETMESİ 01.01.2009 TARİHLİ AÇILIŞ BİLANÇOSU
  PASİF
  I. DÖNEN VARLIKLAR..............................................25.000
  100 Kasa Hesabı.........................4.000
  102 Bankalar Hesabı.................7.000
  121 Alacak Senetleri Hesabı...6.000
  153 Ticari Mallar Hesabı........8.000
  II. DURAN VARLIKLAR...............................................5.000
  255 Demirbaşlar Hesabı........5.000


     III. KISA VADELİ YABANCI KAYNAK...........9.000 
  321 Borç Senetleri Hesabı.......9.000
  IV. UZUN VADELİ YABANCI KAYNAK.........18.000
  400 Banka Kredileri Hesabı.....13.000
  421 Borç Senetleri Hesabı........5.000
  V. ÖZ KAYNAKLAR................................................3.000
  500 Sermaye Hesabı...................3.000

  AKTİF TOPLAM
  30.000
  PASİF TOPLAM
  30.000   4.2. Kapanış Bilançosunun Düzenlenmesi: Kapanış bilançosu düzenlenirken de normal bilanço düzenlemesi şeklinde düzenlenir. Kapanış bilançosunu düzenlerken hesapların kalanlarından faydalanır ya da kapanış bilançosu düzenlenirken temel mali tablolardan biri olan mizandan faydalanılır. Mizan muhasebede kontrol aracı olarak kullanılan, hesapların belli tarihlerde tekrar incelendikten sonra, borç ve alacak toplamlarıyla bakiyelerinin bir tabloya toplu bir şekilde yazılmasıyla oluşan cetveldir.
  Örnek: İşletmenin 31.12.2008 tarihindeki mizanı aşağıdaki gibidir. Buna göre işletmenin kapanış bilançosunu düzenleyiniz.
  HG İŞLETMESİ 31.12.2008 TARİHLİ MİZANI  Sıra
  No
  HESAP İSMİ
  TUTAR
  KALAN


  BORÇ
  ALACAK
  BORÇ
  ALACAK


  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  100 Kasa Hesabı
  102 Bankalar Hesabı
  120 Alıcılar Hesabı
  153 Ticari Mallar Hesabı
  254 Taşıtlar Hesabı
  255 Demirbaşlar Hesabı
  320 Satıcılar Hesabı
  400 Banka Kredileri Hesabı
  500 Sermaye Hesabı
  30.000
  40.000
  13.000
  48.000
  25.000
  24.000
  -
  12.000
  -
  24.000
  30.000
  8.000
  -
  -
  24.000
  50.000
  34.000
  22.000
  6.000
  10.000
  5.000
  48.000
  25.000
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  50.000
  22.000
  22.000


   
  TOPLAM
  192.000
  192.000
  94.000
  94.000   
  İşletmenin dönem sonundaki mizanına göre kapanış bilançosu aşağıdaki gibi düzenlenir. Kapanış bilançosu düzenlenirken sadece mizanın kalan kısmındaki hesaplar bilançoya aktarılır. Kalan kısmındaki borç tarafı bilançonun aktifini oluşturuken, alacak tarafı da bilançonun pasifinin oluşturmaktadır. Mizanın kaln kısmının toplamları ile bilançonu aktif ve pasif toplamı eşit olmak zorundadır.  AKTİF
  HG İŞLETMESİ 31.12.2008 TARİHLİ KAPANIŞ BİLANÇOSU
  PASİF
  I. DÖNEN VARLIKLAR..............................................69.000
  100 Kasa Hesabı.......................6.000
  102 Bankalar Hesabı..............10.000
  120 Alıcılar Hesabı.................5.000
  153 Ticari Mallar Hesabı.....48.000
  II. DURAN VARLIKLAR.............................................25.000
  254 Taşıtlar Hesabı.............25.000     III. KISA VADELİ YABANCI KAYNAK........50.000 
  320 Satıcılar Hesabı..............50.000
  IV. UZUN VADELİ YABANCI KAYNAK........22.000
  400 Banka Kredileri Hesabı.....22.000
  V. ÖZ KAYNAKLAR..............................................22.000
  500 Sermaye Hesabı..................22.000

  AKTİF TOPLAM
  94.000
  PASİF TOPLAM
  94.000   
  Örnek: İşletmenin 31.12.2008 tarihindeki mizanı aşağıdaki gibidir. Buna göre işletmenin kapanış bilançosunu düzenleyiniz.
  HG İŞLETMESİ 31.12.2008 TARİHLİ MİZANI  Sıra
  No
  HESAP İSMİ
  TUTAR
  KALAN


  BORÇ
  ALACAK
  BORÇ
  ALACAK


  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  11
  12
  13
  100 Kasa Hesabı
  101 Alınan Çekler
  102 Bankalar Hesabı
  121 Alacak Senetleri
  153 Ticari Mallar
  252 Binalar
  254 Taşıtlar
  255 Demirbaşlar
  300 Banka Kredileri
  320 Satıcılar 
  400 Banka Kredileri
  421 Borç Senetleri
  500 Sermaye


  120.000
  50.000
  33.000
  28.000
  65.000
  150.000
  25.000
  42.000
  -
  -
  20.000
  15.000
  -
  100.000
  40.000
  28.000
  -
  -
  -
  -
  34.000
  42.000
  60.000
  55.000
  130.000
  59.000
  20.000
  10.000
  5.000
  28.000
  65.000
  150.000
  25.000
  8.000
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  42.000
  60.000
  35.000
  115.000
  59.000


   
  TOPLAM
  548.000
  548.000
  311.000
  311.000   
  İşletmenin dönem sonundaki mizanına göre kapanış bilançosu aşağıdaki gibi düzenlenir.  AKTİF
  HG İŞLETMESİ 31.12.2008 TARİHLİ KAPANIŞ BİLANÇOSU
  PASİF
  I. DÖNEN VARLIKLAR............................................128.000
  100 Kasa Hesabı.......................20.000
  101 Alınan Çekler Hesabı.........10.000
  102 Bankalar Hesabı..................5.000
  121 Alıcak Senetleri Hesabı...28.000
  153 Ticari Mallar Hesabı.......65.000
  II. DURAN VARLIKLAR...........................................183.000
  252 Binalar Hesabı................150.000
  254 Taşıtlar Hesabı................25.000
  255 Demirbaşlar Hsabı.............8.000     III. KISA VADELİ YABANCI KAYNAK.......102.000 
  300 Banka Kredileri Hesabı....42.000
  320 Satıcılar Hesabı................60.000
  IV. UZUN VADELİ YABANCI KAYNAK.......150.000
  400 Banka Kredileri Hesabı.....35.000
  421 Borç Senetleri Hesabı......115.000
  V. ÖZ KAYNAKLAR..............................................59.000
  500 Sermaye Hesabı..................59.000

  AKTİF TOPLAM
  311.000
  PASİF TOPLAM
  311.000   Sende Bilgi Ekle

Bu yazının geliştirilmesine yardımcı ol.

İlgili Yazılar
Sen de Ekle

Sende, bu sayfaya

içerik ekleyerek

katkıda bulunabilirsin.

(Resim, sunum, video, soru, yorum ekle..)